Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Правила на страницата

Благодаря Ви, че харесахте страницата в <Social Media Name> на <brand> („Страницата“), администрирана от или от името на „Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Европа“ № 128.

Тази страница е за всеки, който проявява интерес към Nestlé и <brand> („Компанията“ или „Ние“, „Нас“) и иска да коментира, поства ликове, споделя видео и друго съдържание с Нас и онлайн общността. Искаме тази страница да е свободно място за конструктивен диалог. Ние преглеждаме страницата и ще се стремим да отговорим и предадем възможно най-голям брой полезни препоръки.

Моля обърнете внимание, че Вие носите отговорност за съдържанието, което споделяте на тази страница. Коментарите и другото съдържание, качени от Вас на страницата отразяват Вашите възгледи и не представят позицията или гледната точка на Компанията. В тази връзка, ние можем да забраним достъпа на някои потребители или да премахнем публикации (постове), които не съответстват на действащото законодателство или тези Правила. Затова моля запознайте се с настоящите Правила и ги спазвайте.

1. Бъдете оригинални: Споделяйте видео съдържание, линкове, снимки и текстове, само ако притежавате правата за това. Ако не притежавате съдържанието или нямате право да го споделяте, моля не го правете. Нека уважаме правата върху интелектуалната собственост. Не забравяйте, че Вие носите отговорност за съдържанието, което споделята на тази Страница.

2. Уважавайте правото на зачитане на личния живот на всеки: Не споделяйте лична информация за други хора.

 

3. Не публикувайте информация, която е неподходяща, неприлична, подвеждаща или е в противоречие с действащото законодателство. Моля не поставяйте хипервръзки към зловреден софтуер.

 

4. Без лични атаки: Моля уважавайте другите и техните права. Обръщайте внимание на думите, които използвате, и цялостния „тон“ на комуникацията. Молим да избягвате агресивни, оклеветяващи или заплашителни постове или каквато и да е информация, която представлява дискриминация на основание етнически произход, религия, сексуална принадлежност или политически възгледи.

 

5. Придържайте се към темата: без спам; постове, призоваващи към споделяне с цел късмет или лесна печалба; публикации с търговска или рекламна цел, или повтарящи се постове.

 

6. Игри: Ние можем да организираме игри на тази Страница. Моля прочетете правилата за съответната игра преди да решите дали да участвате. Ако участвате, ние ще приемем, че сте се съгласили с правилата на играта.

 

Моля прочетете и спазвайте правилата и политиките на <Social Media Name>.

 

По отношение на идеи/съдържание, които споделяте доброволно, Nestlé e свободно да решава дали да използва тази идея/ съдържание. Моля имайте предвид, че е възможно Nestlé вече да е разработило подобна идея/ съдържание или да ги е получило от друг източник, като в този случай всички права на интелектуална собственост принадлежат на Nestlé или на съответния лицензодател.

 

Ние уважаваме правото на лични данни: нашата Политика за поверителност се прилага по отношение на личните данни, които споделяте на тази Страница, в допълнение на правилата за поверителност на <Social Media Name>.

 

Запазваме си правото на променим настоящите Правила по всяко време.

 

Добре дошли на нашата Страница!

Майките оцениха тази статия 0/5
avatar
Търсене

Все още ли не намирате това,
което търсите?

Пробвайте нашите нови възможности за търсене, ние винаги имаме нещо ново за теб.