MyFeed Personalized Content

Политика за поверителността на данните

Политика за поверителността на данните на „Нестле България“ АД

ОБХВАТ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА

Моля, прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност („Политката“), за да разберете нашите политики и практики относно Вашите лични данни и как ще ги третираме. Настоящата Политика се отнася за лица, които взаимодействат с услугите на „Нестле България“ АД като потребители („Вие“). Настоящата Политика обяснява как Вашите лични данни се събират, използват и разкриват от „Нестле България“ АД („Нестле“, „Ние“, „Нас“). Тя също така Ви указва как можете да получите достъп и да актуализирате Вашите лични данни и да направите определени избори за това как да се използват Вашите лични данни.

Настоящата Политика обхваща както нашите онлайн, така и офлайн дейности по събиране на данни, включително лични данни, които събираме чрез нашите различни канали като уебсайтове, приложения, мрежи на трети страни, услуга за ангажиране на потребителите, точки за продажба и събития. Моля, имайте предвид, че може да обобщаваме лични данни от различни източници (напр. уебсайтове, офлайн събития). Като част от това, ние комбинираме лични данни, които първоначално са били събрани от различни юридически лица на Нестле или партньори на Нестле. Моля, Вижте Раздел 9 за допълнителна информация как да възразите срещу това.

Ако не ни предоставите необходимите лични данни (Ние ще Ви посочим, когато това е така, например, като направим тази информация ясна в нашите регистрационни формуляри), може да не сме в състояние да Ви предоставим нашите стоки и/или услуги. Настоящата Политика може да бъде променяна от време на време (Вижте раздел 11).

Настоящата Политика предоставя важна информация в следните области:

1.      ИЗТОЧНИЦИ НА ЛИЧНИ ДАННИ
2.      ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС И КАК ГИ СЪБИРАМЕ
3.      ЛИЧНИ ДАННИ НА ДЕЦАТА
4.     БИСКВИТКИ/ПОДОБНИ ТЕХНОЛОГИИ, РЕГИСТРАЦИОННИ ФАЙЛОВЕ И УЕБ МАЯКИ
5.      ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
6.      РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
7.      ЗАПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
8.      СЪХРАНЕНИЕ И/ИЛИ ПРЕДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
9.      ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
10.    ВАШИЯТ ИЗБОР ЗА КАК ИЗПОЛЗВАМЕ И РАЗКРИВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
11.    ПРОМЕНИ В НАШАТА ПОЛИТИКА
12.    АДМИНИСТРАТОРИ И КОНТАКТИ

1. ИЗТОЧНИЦИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Настоящата Политика се отнася за лични данни, които събираме от или за вас, чрез методите, описани по-долу (вижте раздел 2), от следните източници:

Уебсайтове на Нестле. Уебсайтове, насочени към потребителите, управлявани от или за Нестле, включително сайтове, които оперираме под нашите собствени домейни/URL адреси и мини-сайтове, които поддържаме в социални мрежи на трети страни, като например Facebook („Уебсайтове“).

Мобилни сайтове/приложения на Нестле. Мобилни сайтове или приложения, насочени към потребителите, управлявани от или за Нестле, като приложения за смартфони.

Електронна поща, текстови и други електронни съобщения. Взаимодействия с електронни комуникации между вас и Нестле.

Нестле ЦОП. Комуникация с нашия Център за обслужване на потребителите (“ЦОП”).

Офлайн регистрационни формуляри. Печатна или цифрова регистрация и подобни формуляри, които събираме например чрез пощенска поща, демонстрации в магазина, състезания и други промоции или събития.

Рекламни взаимодействия. Взаимодействия с нашите реклами (например, ако взаимодействате с една от нашите реклами на уебсайт на трета страна, може да получим информация за това взаимодействие).

Данни, които създаваме. В хода на нашите взаимодействия с вас можем да създадем лични данни за вас (например записи на Вашите покупки от нашите уебсайтове).

Данни от други източници. Социални мрежи на трети страни (например като Facebook), рекламни мрежи (например като Google), приложения за изпращане на съобщения (например като WhatsApp), проучване на пазара (ако обратната връзка не е предоставена на анонимна основа), агрегатори на данни на трети страни, промоционални партньори на Нестле, публични източници и данни, получени, когато придобиваме други компании.

2.    ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС И КАК ГИ СЪБИРАМЕ

В зависимост от това как взаимодействате с Нестле (онлайн, офлайн, по телефона и т.н.), ние събираме различни видове информация от вас, както е описано по-долу.

Лична информация за контакт. Това включва всяка информация, която ни предоставяте, която би ни позволила да се свържем с вас, като вашето име, пощенски адрес, имейл адрес, данни за социалната мрежа или телефонен номер.

Информация за влизане в акаунта. Всяка информация, която е необходима, за да Ви даде достъп до вашия конкретен профил. Примерите включват вашия идентификационен номер/имейл адрес, екранно име, парола в невъзстановима форма и/или защитен въпрос и отговор.

Демографска информация и интереси. Всяка информация, която описва Вашите демографски или поведенчески характеристики. Примерите включват вашата дата на раждане, възраст или възрастов диапазон, пол, географско местоположение (напр. пощенски код/пощенски код), любими продукти, хобита и интереси и информация за домакинството или начина на живот.

Информация от компютър/мобилно устройство. Всяка информация за компютърната система или друго технологично устройство, което използвате за достъп до един от нашите уебсайтове или приложения, като например адреса на интернет протокола (IP), използван за свързване на вашия компютър или устройство към интернет, тип операционна система и тип уеб браузър и версия. Ако имате достъп до уебсайт или приложение на Нестле чрез мобилно устройство, като например смартфон, събраната информация ще включва също, когато е разрешено, уникалния идентификационен номер на устройството на вашия телефон, рекламен идентификатор, геолокация и други подобни данни за мобилното устройство.

Информация за използване на уебсайтове/комуникации. Докато навигирате и взаимодействате с нашите уебсайтове или бюлетини, ние използваме технологии за автоматично събиране на данни, за да събираме определена информация за Вашите действия. Това включва информация, като например върху кои връзки щраквате, кои страници или съдържание преглеждате и за колко време, и друга подобна информация и статистически данни за Вашите взаимодействия, като време за реакция на съдържанието, грешки при изтегляне и продължителност на посещенията на определени страници. Тази информация се улавя с помощта на автоматизирани технологии като бисквитки и уеб маяци, а също така се събира чрез използване на проследяване на трети страни за аналитични и рекламни цели. Имате право да възразите срещу използването на такива технологии, за повече подробности, моля вижте Раздел 4.

Проучване на пазара и обратна връзка от потребителите. Всяка информация, която доброволно споделяте с Нас относно опита си от използването на нашите продукти и услуги.

Съдържание, генерирано от потребителите. Всяко съдържание, което създавате и след това споделяте с нас в социални мрежи на трети страни или като го качвате на един от нашите уебсайтове или приложения, включително използването на приложения за социални мрежи на трети страни като Facebook. Примерите включват снимки, видеоклипове, лични истории или други подобни медии или съдържание. Когато е разрешено, Ние събираме и публикуваме генерирано от потребителите съдържание във връзка с различни дейности, включително състезания и други промоции, функции на общността на уебсайтове, ангажираност на потребителите и социални мрежи на трети страни. 

Информация за социални мрежи на трети страни. Всяка информация, която споделяте публично в социална мрежа на трета страна или информация, която е част от Вашия профил в социална мрежа на трета страна (като Facebook) и която позволявате на социалната мрежа на трета страна да споделя с Нас. Примерите включват основна информация за Вашия акаунт (напр. име, имейл адрес, пол, рожден ден, текущ град, снимка на потребителския профил, потребителски идентификатор, списък с приятели и т.н.) и всякаква друга допълнителна информация или дейности, които позволявате на социалната мрежа на трета страна да споделя. Ние получаваме информацията за Вашия профил на трета страна в социалната мрежа (или части от него) всеки път, когато изтегляте или взаимодействате с уеб приложение на Нестле в социална мрежа на трета страна, като Facebook, всеки път, когато използвате функция за социална мрежа, която е интегрирана в Нестле сайт (като Facebook Connect) или всеки път, когато взаимодействате с Нас чрез социална мрежа на трета страна. За да научите повече за това как Вашата информация от социална мрежа на трета страна се получава от Нестле или за да се откажете от споделянето на такава информация от социална мрежа, моля, посетете уебсайта на съответната социална мрежа на трета страна.

Плащане и финансова информация. Всяка информация, която ни е необходима, за да изпълним поръчка или която използвате, за да направите покупка, като данни за Вашата дебитна или кредитна карта (име на картодържателя, номер на картата, срок на валидност и т.н.) или други форми на плащане (ако има такива са предоставени). Във всеки случай, ние или нашият(и) доставчик(и) обработваме плащания и финансова информация по начин, съвместим с приложимите закони, разпоредби и стандарти за сигурност, като PCI DSS.

Обаждания до Nestlé ЦОП. Комуникациите с Nestlé ЦОП могат да бъдат записвани или прослушвани, в съответствие с приложимите закони, за местни оперативни нужди (например за целите на качеството или обучението). Данните за платежните карти не се записват. Когато се изисква по закон, ще бъдете информирани за такъв запис в началото на разговора.

Чувствителни лични данни. Ние не се стремим да събираме или обработваме по друг начин чувствителни лични данни в обичайния ход на нашия бизнес. Когато се наложи да обработваме Вашите чувствителни лични данни по някаква причина, ние разчитаме на вашето предварително изрично съгласие за всяка обработка, която е доброволна (например за маркетингови цели). Ако обработваме Вашите чувствителни лични данни за други цели, ние разчитаме на следните законови основания: (i) разкриване и предотвратяване на престъпления (включително предотвратяване на измами); и (ii) спазване на приложимото законодателство (например за спазване на нашия отчет на разнообразието).

3. ЛИЧНИ ДАННИ НА ДЕЦА

Ние не изискваме съзнателно и не събираме лични данни от деца под [13 години]. Ако открием, че неволно сме събрали лични данни от дете под [13 години], незабавно ще премахнем личните данни на това дете от нашите записи. Въпреки това, Нестле може да събира лични данни за деца на възраст под [13] години директно от родителя или настойника и с изричното съгласие на това лице.

Също така не искаме и не събираме съзнателно лични данни от деца, на възраст под [18] години за конкретните цели на маркетинговите комуникации.

4. БИСКВИТКИ/ПОДОБНИ ТЕХНОЛОГИИ, РЕГИСТРАЦИОННИ ФАЙЛОВЕ И УЕБ МАЯКИ

Бисквитки/подобни технологии. Моля, вижте нашата Политика за бисквитки [https://www.nestle.bg/bg/info/cookiepolicy], за да научите как можете да управлявате настройките си за бисквитки и за подробна информация относно бисквитките, които използваме, и целите, за които ги използваме.

Регистрационни файлове. Ние събираме информация под формата на регистрационни файлове, които записват активността на уебсайта и събират статистически данни за Вашите навици за сърфиране. Тези записи се генерират автоматично и ни помагат да отстраняваме грешки, да подобряваме производителността и да поддържаме сигурността на нашите уебсайтове.

Уеб маяци. Уеб маяци (известни още като „уеб бъгове“) са малки низове от код, които доставят графично изображение на уеб страница или в имейл с цел прехвърляне на данни обратно към нас. Информацията, събрана чрез уеб маяци, ще включва информация като IP адреси, както и информация за това как отговаряте на имейл кампания (например в колко часа е отворен имейлът, кои връзки щраквате в имейла и т.н.). Ще използваме уеб маяци на нашите уебсайтове или ще ги включваме в имейли, които Ви изпращаме. Ние използваме информацията за уеб маяци за различни цели, включително, но не само, отчитане на трафика на сайта, броя на уникалните посетители, реклама, одит на имейл и отчитане, както и персонализиране.

5.    ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Следващите параграфи описват различните цели, за които събираме и използваме Вашите лични данни, както и различните видове лични данни, които се събират за всяка цел. Моля, имайте предвид, че не всички употреби по-долу се отнасят за всеки.

За какво използваме Вашите лични данни Нашите причини Нашите легитимни интереси
Потребителско обслужване. Ние използваме Вашите лични данни за потребителски цели, включително за отговаряне на Вашите запитвания. Това обикновено изисква използването на определена лична информация за контакт и информация относно причината за вашето запитване (например статус на поръчката, технически проблем, въпрос/жалба за продукт, общ въпрос и т.н.).
 • Изпълнение на договорни задължения
 • Законови задължения
 • Нашите легитимни интереси
 • Подобряване и разработване на нови продукти и услуги
 • Да бъдем по-ефективни
Конкурси, маркетинг и други промоции. С ваше съгласие (където е необходимо) ние използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставим информация за стоки или услуги (например маркетингови комуникации или кампании или промоции). Това може да стане чрез средства като имейл, реклами, SMS, телефонни обаждания, приложения за изпращане на съобщения и пощенски съобщения до степента, разрешена от приложимите закони. Някои от нашите кампании и промоции се провеждат в уебсайтове на трети страни и/или социални мрежи. Това използване на Вашите лични данни е доброволно, което означава, че можете да се противопоставите (или да оттеглите съгласието си в определени държави) на обработването на Вашите лични данни за тези цели. За подробна информация как да промените предпочитанията си относно маркетинговата комуникация, моля, Вижте раздели 9 и 10 по-долу. За повече информация относно нашите конкурси и други промоции, моля, Вижте официалните праВила или подробности, публикувани с всеки конкурс/промоция.
 • С ваше съгласие (където е необходимо)
 • Изпълнение на договорни задължения
 • Нашите легитимни интереси
 • Да разберем кои от нашите продукти и услуги може да Ви заинтересуват и да Ви разкажем за тях
 • Определяне на видове потребители за нови продукти или услуги
Социални мрежи на трети страни: Ние използваме Вашите лични данни, когато взаимодействате с функции за социални мрежи на трети страни, като функции „Харесвам“, за да Ви предоставяме реклами и се свързваме с Вас в социалните мрежи на трети страни. Можете да научите повече за това как работят тези функции, данните за профила, които получаваме за вас, и да разберете как да се откажете, като прегледате политиките за поверителност на съответните социални мрежи на трети страни. Ние използваме Вашите лични данни, за да персонализираме и доставяме комуникации до вас, включително чрез социални мрежи, въз основа на Вашите интереси и взаимодействията Ви с нашите продукти и услуги. 
 • С ваше съгласие (където е необходимо)
 • Нашите легитимни интереси
 • Да разберем кои от нашите продукти и услуги може да Ви заинтересуват и да Ви разкажем за тях
 • Определяне на видове потребители за нови продукти или услуги
Персонализиране (офлайн и онлайн). С Вашето съгласие (където е необходимо), ние използваме Вашите лични данни (i) за анализиране на Вашите предпочитания и навици, (ii) за предвиждане на Вашите нужди въз основа на нашия анализ на Вашия профил, (iii) за подобряване и персонализиране на Вашето преживяване на нашите уебсайтове и приложения; (iv) да гарантираме, че съдържанието от нашите уебсайтове/приложения е оптимизирано за Вас и за Вашия компютър или устройство; (v) да Ви предостави насочена реклама и съдържание и (vi) да Ви позволи да участвате в интерактивни функции, когато решите да го направите. Например, ние помним вашия идентификационен номер/имейл адрес или екранно име, за да можете бързо да влезете следващия път, когато посетите нашия сайт или за да можете лесно да извлечете артикулите, които преди това сте поставили в пазарската си количка. Въз основа на този тип информация и с ваше съгласие (където е необходимо), ние също Ви показваме конкретно съдържание или промоции на Нестле, които са съобразени с Вашите интереси. Използването на Вашите Лични данни е доброволно, което означава, че можете да се противопоставите на обработването на Вашите Лични данни за тази цел. За подробна информация как да се откажете, моля, вижте Раздел 10 по-долу.
Изпълнение на поръчката. Ние използваме Вашите лични данни, за да обработваме и изпращаме Вашите поръчки, да Ви информираме за състоянието на Вашите поръчки, да правим правилни адреси и да извършваме проверка на самоличността и други дейности по откриване на измами. Това включва използването на определени лични данни и информация за плащане.
 • Изпълнение на договорни задължения
 • С ваше съгласие (където е необходимо)
 • Законови задължения
 • Нашите легитимни интереси
 • Подобряване и разработване на нови продукти и услуги
 • Да бъдем по-ефективни
 • Защитете нашите системи, мрежи и персонал
 • Спазване на законовите задължения
Други общи цели (например вътрешно или пазарно проучване, анализ, сигурност). В съответствие с приложимите закони, ние използваме Вашите лични данни за други общи бизнес цели, като поддържане на акаунта Ви, провеждане на вътрешни или пазарни проучвания и измерване на ефективността на рекламните кампании. Запазваме си правото, ако имате акаунти в Нестле, да съгласуваме тези сметки в един акаунт. Ние също така използваме Вашите лични данни за управление и работа на нашите комуникационни, IT и системи за сигурност.
Правни причини или сливания/придобивания. В случай, че Нестле или неговите активи бъдат придобити от,  или слети с друга компания, включително поради несъстоятелност, ние ще споделим Вашите лични данни с някой от нашите правоприемници. Ние също така ще разкрием Вашите лични данни на трети страни (i) когато се изисква от приложимото законодателство; (ii) в отговор на съдебни производства; (iii) в отговор на искане от компетентен правоприлагащ орган; (iv) да защитим нашите права, поверителност, безопасност или собственост или обществеността; или (v) за прилагане на условията на което и да е споразумение или условията на нашия уебсайт.
 • Законови задължения
 • Нашите легитимни интереси
 • Спазване на законови задължения
 • Защита на нашите активи и персонал


6. РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В допълнение към юридическите лица на Нестле, споменати в раздела за администратори на лични данни и контакти (вижте раздел 12), ние споделяме Вашите лични данни със следните видове организации трети страни:

Доставчици на услуги. Това са външни компании, които използваме, за да ни помогнем да управляваме нашия бизнес (например изпълнение на поръчки, обработка на плащания, откриване на измами и проверка на самоличността, работа на уебсайтове, компании за проучване на пазара, услуги за поддръжка, промоции, разработка на уебсайтове, анализ на данни, CRC и др.). Доставчиците на услуги и избраният от тях персонал имат право да осъществяват достъп и да използват личните Ви данни от наше име само за конкретните задачи, които им е поискано да изпълнят, въз основа на нашите инструкции, и са длъжни да пазят Вашите лични данни поверителни и сигурни . [Когато се изисква от приложимото законодателство, можете да получите списък на доставчиците, обработващи Вашите лични данни (вижте раздел 12, за да се свържете с нас).]

Агенции за кредитно отчитане/събирачи на дългове. Доколкото е позволено от приложимото законодателство, агенциите за кредитно отчитане и събирачите на дългове са външни компании, които Ние използваме, за да ни помогнем да проверим вашата кредитоспособност (по-специално за поръчки с фактура) или да съберем неизплатени фактури.

Компаниите на трети страни, които използват лични данни за свои собствени маркетингови цели. Освен в ситуации, в които сте дали съгласието си, Ние не лицензираме и не продаваме Вашите лични данни на трети компании за техни собствени маркетингови цели. Тяхната самоличност ще бъде разкрита в момента, в който бъде поискано вашето съгласие.

Например, можем да споделяме с Meta Platforms Ireland Limited (“Meta”), Google Ireland Limited (“Google”) и други партьори определени данни относно действията, които предприемате на нашите уебсайтове, като посещенията Ви на нашите уебсайтове, Вашите взаимодействия на нашите уебсайтове, използването на Facebook Connect и информация, събрана от бисквитки или подобни технологии, включително Facebook пиксела. Това ни позволява да измерваме ефективността на нашата реклама, да подобряваме нашите маркетингови практики и ни помага да предоставяме по-подходяща реклама за вас и хора като вас (включително в социални медии като Facebook). Ние сме съвместен администратор на данни с Meta за тази обработка. Това споразумение означава, че трябва да Ви предоставим това известие, но трябва да се свържете с Meta, ако искате да упражните правата си за защита на данните. Допълнителна информация, включително как Meta Ви позволява да упражнявате правата си за защита на данните и впоследствие обработва вашата информация като независим администратор на данни, можете да намерите в Политиката за данни на Meta, която е достъпна на https://www.facebook.com/about/privacy. Подобни условия могат да се прилагат и за други доставчици от трети страни, напр. тагове на Google или други технологии. За да научите повече за личните данни, обработвани от Google, можете да посетите сайта за поверителност и условия на Google.

Трети страни, които получават и използват Лични данни по законови причини или поради сливане/придобиване. Ние ще разкрием Вашите лични данни на трети страни по законови причини или в контекста на придобиване или сливане (Вижте раздел 5 за подробности).

7. ЗАПАЗВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В съответствие с приложимите закони, ние ще използваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да задоволим целите, за които са събрани Вашите лични данни (както е описано в раздел 5 по-горе) или за да спазим приложимите законови изисквания. Личните данни, използвани за предоставяне на персонализирано изживяване (вижте раздел 5 по-горе за подробности), ще се съхраняват за срок, разрешен от приложимите закони.

8.    РАЗКРИВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И/ИЛИ ПРЕДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние използваме подходящи мерки (описани по-долу), за да запазим Вашите лични данни поверителни и сигурни. Моля, имайте предвид обаче, че тези защити не се отнасят за информация, която решите да споделите в обществени зони, като социални мрежи на трети страни.

Хора, които имат достъп до Вашите лични данни. Вашите Лични данни ще бъдат обработвани от нашия упълномощен персонал или агенти, при необходимост, в зависимост от конкретните цели, за които са събрани Вашите Лични данни (напр. нашият персонал, отговарящ за грижите за потребителите, ще има достъп до Вашия потребителски архив ).

Мерки, предприети в работни среди. Ние съхраняваме Вашите лични данни в операционна среда, която използва разумни мерки за сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп. Ние следваме разумни стандарти за защита на личните данни. Предаването на информация през Интернет, за съжаление, не е напълно сигурно и въпреки че ще направим всичко възможно, за да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме сигурността на данните по време на предаването през нашите уебсайтове/приложения.

Мерки, които очакваме да предприемете. Важно е и вие да играете роля в опазването на Вашите лични данни в безопасност и сигурност. Когато се регистрирате за онлайн акаунт, моля, не забравяйте да изберете парола за акаунт, която би била трудна за отгатване от другите и никога не разкривайте паролата Ви на никой друг. Вие носите отговорност за запазването на поверителността на тази парола и за всяко използване на вашия акаунт. Ако използвате споделен или публичен компютър, никога не избирайте да запомняте вашия профил/имейл адрес или парола и не забравяйте да излизате от профила си всеки път, когато изключите компютъра. Вие също трябва да използвате всички настройки или контроли за поверителност, които Ви предоставяме в нашия уебсайт/приложение.

Прехвърляне на Вашите лични данни. Поради международния характер на нашия бизнес, може да се наложи да прехвърлим Вашите лични данни в рамките на Групата на Нестле и на трети страни, както е посочено в раздел 6 по-горе, във връзка с целите, посочени в настоящата Политика за поверителност. Поради тази причина може да прехвърлим Вашите лични данни в други държави, които може да имат различни закони и изисквания за спазване на защитата на данните от тези, които се прилагат в държавата, в която се намирате.

9.    ВАШИТЕ ПРАВА

Достъп до Вашите лични данни. Имате право на достъп, преглед и искане за физическо или електронно копие на информацията, съхранявана за вас. Също така имате право да поискате информация относно източника на Вашите лични данни.

Тези права могат да бъдат упражнени, като ни изпратите имейл на DataProtection@bg.nestle.com или ни пишете на адрес София, бул. „Европа“ 128, като приложите копие на вашия документ за самоличност или еквивалентни данни (където се изисква от Нас и е разрешено от закона). Ако искането е подадено от лице, различно от вас, без да се предостави доказателство, че искането е законно направено от ваше име, искането ще бъде отхвърлено. Моля, имайте предвид, че предоставената ни информация за идентификация ще бъде обработвана само в съответствие с и до степента, разрешена от приложимите закони.

Допълнителни права (например промяна, изтриване на лични данни). Когато е предвидено от закона, можете (i) да поискате изтриване, преносимост, коригиране или ревизия на Вашите Лични данни; (ii) ограничаване на използването и разкриването на Вашите лични данни; и (iii) да оттеглим съгласието за която и да е от нашите дейности по обработка на данни.

Съгласно приложимото законодателство, може да имате и следните допълнителни права относно използването на съответните Ви лични данни:

 • правото на възражение, на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, срещу използването на Вашите Съответни лични данни от нас или от наше име; и
 • правото да възразите срещу обработването на Вашите съответни лични данни от нас или от наше име за целите на директния маркетинг.

Моля, имайте предвид, че при определени обстоятелства, ние няма да можем да изтрием Вашите лични данни, без да изтрием и вашия потребителски акаунт. Може да се наложи да запазим някои от Вашите лични данни, след като сте поискали изтриване, за да изпълним нашите законови или договорни задължения. Също така може да ни бъде разрешено от приложимите закони да запазим някои от Вашите лични данни, за да задоволим нашите бизнес нужди.

Където е възможно, нашите уебсайтове имат специална функция, чрез която можете да преглеждате и редактирате личните данни, които сте предоставили. Моля, имайте предвид, че ние изискваме от нашите регистрирани потребители да потвърдят своята самоличност (например идентификационен номер за вход/имейл адрес, парола), преди да имат достъп или да направят промени в информацията за акаунта си. Това помага да се предотврати неоторизиран достъп до вашия акаунт.

Надяваме се, че можем да удовлетворим Вашите запитвания относно начина, по който обработваме личните Ви данни. Въпреки това, ако имате неразрешени притеснения, Вие също имате право да подадете жалба до компетентните органи за защита на данните.

10.    ВАШИЯТ ИЗБОР ЗА ТОВА КАК ИЗПОЛЗВАМЕ И РАЗКРИВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние се стремим да Ви предоставим избор по отношение на личните данни, които ни предоставяте. Следните механизми Ви дават контрол върху Вашите лични данни:

Бисквитки/подобни технологии. Можете да управлявате съгласието си чрез (i) нашето решение за управление на съгласието или (ii) Вашия браузър, така че да откажете всички или някои бисквитки/подобни технологии, или да Ви предупреди, когато се използват. Моля, вижте раздел 4 по-горе.

Реклама, маркетинг и промоции. Можете да се съгласите Вашите лични данни да бъдат използвани от Нестле за популяризиране на продуктите или услугите на компанията чрез отметка(а), разположена във формуляра за регистрация, или като отговорите на въпроса(ите), представени от нашите представители от ЦОП. Ако решите, че повече не желаете да получавате такива съобщения, впоследствие можете да се откажете от получаването на свързани с маркетинг съобщения по всяко време, като следвате инструкциите, предоставени във всяка такава комуникация. За да се отпишете от маркетинговите комуникации, изпращани дадена медия, включително социални мрежи на трети страни, можете да се откажете по всяко време, като се отпишете чрез връзки, налични в нашите съобщения, влезете в уебсайтовете/приложенията или социалните мрежи на трети страни и коригирате вашите потребителски предпочитания в профила на вашия акаунт, като премахнете отметките от съответните квадратчета или се обадите на нашия ЦОП. Моля, имайте предвид, че дори и да се откажете от получаване на маркетингови съобщения, вие пак ще получавате административни съобщения от нас, като потвърждения за поръчки или други транзакции, известия за дейностите на вашия акаунт (напр. потвърждения на акаунт, промени на паролата и т.н.) и други важни съобщения, които не са свързани с маркетинга.

Персонализиране (офлайн и онлайн): Когато се изисква по закон, ако желаете Вашите лични данни да бъдат използвани от Нестле, за да Ви бъде предоставено персонализирано изживяване/насочена реклама и съдържание, можете да посочите това чрез съответното квадратче за отметка, намиращо се във формуляра за регистрация, или като отговорите въпросите, представени от нашите представители на ЦОП. Ако решите, че вече не искате да се възползвате от тази персонализация, можете да се откажете по всяко време, като влезете в уебсайтовете/приложенията и коригирате потребителските си предпочитания в профила на акаунта си, като премахнете отметките от съответните квадратчета или като се обадите на нашия ЦОП.

Таргетирани реклами. Ние си партнираме с рекламни мрежи и други доставчици на реклами („Доставчици на реклама“), които обслужват реклама от името на нас и други несвързани компании в Интернет. Някои от тези реклами са съобразени с Вашите интереси въз основа на информация, събирана на сайтове на Нестле или на несвързани уебсайтове с течение на времето. Можете да посетите www.aboutads.info/choices, за да научите повече за този тип реклама, както и за това как да се откажете от рекламни практики, базирани на интереси от компании, които участват в самостоятелната регулаторна програма на Digital Advertising Alliance (DAA). Освен това можете да се откажете от този тип реклама в мобилни приложения от компании, които участват в приложението AppChoices на DAA, като изтеглите приложението от магазина за приложения за iOS или Android. Можете също да спрете събирането на точни данни за местоположение от мобилно устройство, като влезете в настройките на услугата за местоположение на Вашето устройство.

11. ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА

Ако променим начина, по който обработваме Вашите лични данни, ще актуализираме настоящата Политика. Запазваме си правото да правим промени в нашите практики и тази Политика по всяко време, моля, проверявайте често, за да видите каквито и да било актуализации или промени в нашата Политика.

12. АДМИНИСТРАТОРИ НА ДАННИ И КОНТАКТИ

За да зададете въпроси или да направите коментари относно настоящата политкка и нашите практики за поверителност или за да подадете оплакване относно нашето съответствие с приложимите закони за поверителност, моля, свържете се с нас на: бул. „Европа“ 128 или ни пишете на DataProtection@bg.nestle.com.

Ние ще признаем и ще разследваме всеки сигнал относно начина, по който управляваме лични данни (включително оплакване, че сме нарушили правата ви съгласно приложимите закони за поверителност). 

Администратори на лични данни Отговорни
Нестле Дружество
Адрес
Всички дейности
„Нестле България АД“
София, бул. Европа 128
ПК 1360
Операции с разплащателни карти, свързани с уебсайт/приложение.
Забележка: в определени ограничени случаи зад обработката на данните за Вашата платежна карта може да стои друго юридическо лице на Нестле.