MyFeed Personalized Content
tool-header-allergie-check-2022-08-12_1.jpg

Проследяване на растежа

Проследете как расте вашето мъниче, сантиметър по сантиметър и килограм по килограм. Можете да запишете теглото и височината му и да проследявате как се развива спрямо стандартите. Приложението може да ви бъде полезно и при следващия преглед при педиатър.

Проследяване на растежа

Проследете как расте вашето мъниче, сантиметър по сантиметър и килограм по килограм.
Можете да запишете теглото и височината му и да проследявате как се развива спрямо стандартите.
Приложението може да ви бъде полезно и при следващия преглед при педиатър.

 

Забележка: Методите за изчисляване, използвани в това приложение, се основават на оценка, като се взема предвид информацията, предоставена от потребителя и научните знания/разбиране в тази област. Използването на това приложение е изцяло по преценка на потребителя и не замества официални съвети от вашия лекар или консултант по здраве. Потребителят поема всеки риск, свързан с използването на това приложение.

Добавете данните за теглото и височината на вашето бебе

(*) Тези полета са задължителни

Пол *
Добавете данните за теглото и височината на вашето бебе

гр

см

Крива на теглото

Крива на височината