MyFeed Personalized Content
Oт 6 mесеца
Статии
Добави в моите любими

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „Новите вкусове на Nestlé Yogolino“

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „Новите вкусове на Nestlé Yogolino“.

5минути За четене Апр. 29, 2024

1. ОРГАНИЗАТОР

Организира се от „Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, с партньорството на агенция „пр2” ЕООД и куриерска фирма „Тип Топ Куриер“ АД.

2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

(1) Играта стартира на 05.08.2021 г. и завършва на 16.08.2021 г.

(2) Играта се провежда на страницата във Facebook страницата на „Nestle Baby” (https://www.facebook.com/nestlebabybg/) и в Instagram акаунта на „Nestle Baby and me Bulgaria” (https://www.instagram.com/nestlebaby_bulgaria/)

(3) Играта не е обвързана с покупка на продукти.

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

(1) В играта имат право да участват родители на деца на възраст над 6 месеца (шест) месеца, с изключение на служителите на „Нестле България“ АД и "пр2" ЕООД, както и членове на техните семейства.

(2) Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите официални правила.

4. НАГРАДИ

(1) Наградите в Играта са общо :

20 комплектa млечни десерти NESTLÉ Yogolino за Facebook, като всеки комплект съдържа 4 броя млечни десерти NESTLÉ Yogolino  и

20 комплектa млечни десерти NESTLÉ Yogolino за Instagram, като всеки комплект съдържа 4 броя млечни десерти NESTLÉ Yogolino

(2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда. Наградите са лични.

5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

(1) За да участвате в Играта, публикувайте в коментар под поста за играта кои са новите вкусове на Nestlé Yogolino (един от двата или и двата). Участващите в Instagram трябва да последват акаунта @nestlebaby_bulgaria.

(2) Всеки един участник има право да участва само с един отговор/коментар, който не трябва да противоречи на условията на Играта и на законодателството на Република България.

(3) Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за награда.

(2) Участниците не трябва да използват коментари, които са обидни или уронващи престижа и доброто име на Организатора, неговите партньори, конкуренти и трети лица.

6. ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ

(1) Имената на 20 участници от Facebook и 20 участници от Instagram, които печелят награда, ще бъдат определeни чрез жребий в присъствието на двама служители на “Нестле България” АД и двама служители на агенция „пр2“ ЕООД на 16.08.2021 г.

(2) Изтеглят се по описания по-горе начин три резерви, в случай на отказ или невъзможност за установяване на контакт със спечелил участник, поради непълни или неточни данни, които са необходими за доставката на наградата.

7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

(1) Спечелилите ще се свържат с Организатора, чрез лично съобщение във Facebook и Instagram от профилите им, в срок до 30.08.2021 г., за да предоставят адреса и телефона за връзка, които са необходими за доставка на наградата.

(2) Изпращането на наградите започва не по-рано от 14 дни след обявяване на спечелилите участници.

(3) При доставката на наградата, спечелилият участник трябва да представи на куриера лична карта, с която удостоверява самоличността си. Личната карта се връща веднага. Наградите се доставят само на територията на Република България.

(4) Участникът губи правото си да получи награда в следните случаи:

• ако не се свърже с Организатора, за да получи наградата си до 30.08.2021 г.

• ако данните от представения на куриера документ за самоличност не съвпадат с данните, посочени в съобщението до Организатора.

В тези случаи наградата се предоставя на друг участник в играта, избран като резерва, чрез жребий.

8. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Организаторът не носи отговорност за забавяне на доставката на награди, причинено не по негова вина или в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на техническа неизправност.

9. ЛИЧНИ ДАННИ

(1) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра.

(2) С публикуването на съобщение под публикацията всеки участник доброволно се съгласява да предостави на Организатора и неговите партньори личните си данни (електронна поща (имейл), телефон, точен адрес), ако бъде изтеглен за печеливш. Спечелилите участници се съгласяват, че техните имена/ профили ще бъдат публикувани на Facebook страницата на ”Nestle Baby” (https://www.facebook.com/nestlebabybg/) и в Instagram акаунта на „Nestle Baby and me Bulgaria” (https://www.instagram.com/nestlebaby_bulgaria/)

(3) Участникът има право да поиска коригиране, изтриване на личните си данни, да възрази срещу начина на обработване на личните му/й данни, право да поиска ограничаване на обработването на личните данни, право на преносимост на личните данни, като лично заяви желанието си на e-mail: Nestle.Bulgaria@bg.nestle.com. , както и чрез писмо, изпратено на следния адрес: гр. София, п.к. 1360, бул. „Европа“ № 128.

 (4) Организаторът на Играта съхранява личните данни на неспечелилите участници  в срок от 6 (шест) месеца след края на Играта, освен при наличие на легитимен интерес за запазването им за по-дълъг срок. Личните данни на спечелилите участници се пазят в срок от 11 (единадесет) години след края на играта. 

10. ДРУГИ УСЛОВИЯ

(1) Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Играта, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства.

(2) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на  механизма на Играта, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Играта, могат да бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.

(3) Евентуално възникнали спорове между Организатора и участници се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне споразумение – чрез сезиране на компетентните органи .

(4) Описаната по-горе Игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook и Instagram.

(5) Въпроси по отношение на Играта могат да се задават във Facebook страницата на „Nestle Baby” или на телефон 0800 1 6666 (безплатен за цялата страна).

Благодарим Ви за помощта при спазването на тези правила и Ви пожелаваме успех!

*Световната Здравна Организация (СЗО) препоръчва ексклузивното кърмене през първите 6 месеца. Консултирайте се с педиатър кога да започнете захранването на Вашето бебе. Кърменето трябва да продължи възможно най-дълго след въвеждане на отбиващи храни.

 

Присъединете се към Nestlé Baby Club

MVP Logo

Открийте предимствата на членството в Nestlé Baby Club

 • Супер-големи-спестявания

  Aпликации

  Наслади се на всички наши инструменти за родителство на едно място.

 • Супер големи спестявания

  Изпробвайте практически апликации

 • Експертни-идеи-и-съвети

  Експертни идеи и съвети

  Получете бързо помощ и отговори на вашите въпроси

 • xраненето-на-детето

  Храненето на детето

  Научете повече за храненето на детето