Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
сподели този Статия
X
little-steps-game

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „Моята бъдеща професия“

 

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „Моята бъдеща професия“

сряда, август 25, 2021

1. ОРГАНИЗАТОР

Организира се от „Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, с партньорството на агенция „пр2” ЕООД и куриерска фирма „Тип Топ Куриер“ АД.

2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

(1) Играта стартира на 31.08.2021 г. и завършва на 09.09.2021 г. 
(2) Играта се провежда на страницата във Facebook страницата на ”Nestle Baby” (https://www.facebook.com/nestlebabybg/) и в Instagram акаунта на „Nestle Baby and me Bulgaria” (https://www.instagram.com/nestlebaby_bulgaria/
(3) Играта не е обвързана с покупка на продукти.

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

(1) В играта имат право да участват родители на деца на възраст над 12 (дванадесет) месеца, с изключение на служителите на „Нестле България“ АД и "пр2" ЕООД, както и членове на техните семейства.
(2) Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите официални правила.

4. НАГРАДИ

(1) Наградите в Играта са общо :
20 броя млечни напитки NESTLÉ® Little Steps 3 400 гр. за Facebook и
20 броя млечни напитки NESTLÉ® Little Steps 3 400 гр. за Instagram.
(2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда. Наградите са лични.

5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

(1) За да участвате в Играта, публикувайте в коментар под поста за играта какво избра Вашето дете на прощъпулника си и каква професия го очаква. Участващите в Instagram трябва да последват акаунта @nestlebaby_bulgaria.
(2) Всеки един участник има право да участва само с един отговор/коментар, който не трябва да противоречи на условията на Играта и на законодателството на Република България.
(3) Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за награда.
(4) Участниците не трябва да използват коментари, които са обидни или уронващи престижа и доброто име на Организатора, неговите партньори, конкуренти и трети лица.

6. ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ

(1) Имената на 20 участници от Facebook и 20 участници от Instagram, които печелят награда, ще бъдат определeни чрез жребий в присъствието на двама служители на “Нестле България” АД и двама служители на агенция „пр2“ ЕООД на 09.09.2021 г.
(2) Изтеглят се по описания по-горе начин три резерви, в случай на отказ или невъзможност за установяване на контакт със спечелил участник, поради непълни или неточни данни, които са необходими за доставката на наградата.

7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

(1) Спечелилите ще се свържат с Организатора, чрез лично съобщение във Facebook и Instagram от профилите им, в срок до 23.09.2021 г., за да предоставят адреса и телефона за връзка, които са необходими за доставка на наградата.
(2) Изпращането на наградите започва не по-рано от 14 дни след обявяване на спечелилите участници.
(3) При доставката на наградата, спечелилият участник трябва да представи на куриера лична карта, с която удостоверява самоличността си. Личната карта се връща веднага. Наградите се доставят само на територията на Република България.
(4) Участникът губи правото си да получи награда в следните случаи:
• ако не се свърже с Организатора, за да получи наградата си до 23.09.2021 г.
• ако данните от представения на куриера документ за самоличност не съвпадат с 
данните, посочени в съобщението до Организатора.
В тези случаи наградата се предоставя на друг участник в играта, избран като 
резерва, чрез жребий.

8. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Организаторът не носи отговорност за забавяне на доставката на награди, причинено не по негова вина или в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на техническа неизправност.

9. ЛИЧНИ ДАННИ

(1) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра.
(2) С публикуването на съобщение под публикацията всеки участник доброволно се съгласява да предостави на Организатора и неговите партньори личните си данни (електронна поща (имейл), телефон, точен адрес), ако бъде изтеглен като печеливш. Спечелилите участници се съгласяват, че техните имена/ профили ще бъдат публикувани на Facebook страницата на ”Nestle Baby” (https://www.facebook.com/nestlebabybg/) и в Instagram акаунта на „Nestle Baby and me Bulgaria” (https://www.instagram.com/nestlebaby_bulgaria/)
(3) Участникът има право да поиска коригиране, изтриване на личните си данни, да възрази срещу начина на обработване на личните му/й данни, право да поиска ограничаване на обработването на личните данни, право на преносимост на личните данни, като лично заяви желанието си на e-mail: Nestle.Bulgaria@bg.nestle.com. , както и чрез писмо, изпратено на следния адрес: гр. София, п.к. 1360, бул. „Европа“ № 128.
(4) Организаторът на Играта съхранява личните данни на неспечелилите участници в срок от 6 (шест) месеца след края на Играта, освен при наличие на легитимен интерес за запазването им за по-дълъг срок. Личните данни на спечелилите участници се пазят в срок от 11 (единадесет) години след края на играта. 

10. ДРУГИ УСЛОВИЯ

(1) Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Играта, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства. 
(2) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на механизма на Играта, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Играта, могат да бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.
(3) Евентуално възникнали спорове между Организатора и участници се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне споразумение – чрез сезиране на компетентните органи .
(4) Описаната по-горе Игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook и Instagram.
(5) Въпроси по отношение на Играта могат да се задават във Facebook страницата на „Nestle Baby” или на телефон 0800 1 6666 (безплатен за цялата страна). Благодарим Ви за помощта при спазването на тези правила и Ви пожелаваме успех! Ние вярваме, че кърменето е идеалната храна за бебето, тъй като кърмата осигурява балансирана диета и защита срещу заболявания. Ние напълно подкрепяме препоръката на Световната здравна организациа за ексклузивното кърмене през първите шест месеца от живота, последвано от въвеждането на адекватни отбивщи храни, заедно с продължаване на кърменето до двегодишна възраст. Nestlé Little Steps® 3 винаги трябва да се приготвя, използва и съхранява според указанията на етикета, за да се избегнат рискове за здравето на детето.

Прочетете повече

Присъединете се към клуб "Моите първи 1000 дни"

Съвети за родители само на един клик!

  • benefit 1Научете повече за храненето на детето
  • оранжев настолен звънец изображениеИзпробвайте практически апликации
  • център на обслужване оранжево логоПолучете бързо помощ и отговори на вашите въпроси

Нека да започнем!

Търсене

Все още ли не намирате това,
което търсите?

Пробвайте нашите нови възможности за търсене, ние винаги имаме нещо ново за теб.