MyFeed Personalized Content

Кодекс на СЗО

Световната здравна организация

Световната здравна организация е излязла с препоръки, в които се посочва, че бременните жени и майките на бебета трябва да бъдат информирани за преимуществата и огромната полза от кърменето, и особено, че кърмата е най-добрият начин за хранене на бебето и защитата му от болести. Те трябва да бъдат съветвани как да се подготвят за кърменето и да го осъществяват; да бъдат осведомявани за важността на тяхното собствено хранене както по време на бременността, така и непосредствено след раждането. Излишното въвеждане на частичното хранене с шише или други начини за хранене и пиене трябва да бъде избягвано поради негативните последствия, които има за лактацията.

 

Майките също така трябва да бъдат предупреждавани колко е трудно да се върнат към кърменето, след като веднъж са взели решение да го прекратят. Преди да пристъпят към млякото за кърмачета или преходните млека, те трябва да бъдат информирани и за социалните и финансови последствия на решението им. Трябва да се вземе предвид семейното положение и икономическата ситуация и да им бъде напомняно, че кърмата е не само най-добрата, но и най-икономичната храна за техните бебета.

 

Ако вече са взели решение да преминат на изкуствено хранене, е изключително важно да получат ясни напътствия как правилно да го използват, както и да им се обърне внимание, че непреварената вода, нестерилизираните шишета или неправилното разтваряне на млякото за кърмачета или преходното мляко може да навредят на здравето на бебето.

 

Кодекс на СЗО за маркетинг на заместители на майчината кърма

 

История

 

 - Публикуван за първи път през 1981 година

 - По инициатива на УНИЦЕФ и СЗО

 

Съдържание

11 Глави, които регулират следните области:

 

 - Информация и образователни материали

 - Обществото и майките 

 - Здравно-осигурителната система

 - Здравните работници

 - Персонала, нает от производители и дистрибутори

 - Етикирането

 - Качеството

 - Привеждането в действие и контрола

 

Чл. 1. Цел на Кодекса на СЗО

Целта на този Кодекс е да се допринесе за предоставянето на безопасно и правилно хранене на малките деца чрез защита и подкрепа на кърменето и да се осигури правилната употреба на заместителите на майчината кърма, когато те са необходими, на базата на точна информация и чрез провеждането на правилен маркетинг и дистрибуция.

 

Чл. 2. Обхват на Кодекса на СЗО

Кодексът се отнася до маркетинга и практиките, отнасящи се до следните продукти: заместители на майчината кърма, включващи млеката за кърмачета или преходните млека; други млечни продукти, храни и напитки, както и храни за захранване, давани с бутилка, когато биват представяни и комуникирани като подходящи, с или без допълнителна преработка, за частичен или пълен заместител на майчината кърма; биберони и шишета.

 

Кодексът се отнася и до тяхното качество и достъпност, както и до предоставянето на коректна информация, относно тяхната употреба

 

Анекс 3

 

През първите четири или шест месеца от живота на детето, майчината кърма сама по себе си обикновено е достатъчна, за да задоволи нормалните хранителни нужди на новороденото. Майчината кърма през този период може да бъде заместена или допълнена със заместители на майчината кърма, включващи млеката за кърмачета или преходните млека. Всяка друга храна като краве мляко, плодови сокове, каши, зеленчуци, или други течни, готови или полу-готови храни, предназначени за бебета и давани им след този период (4-6 месеца), не могат да бъдат смятани за заместители на майчината кърма (или за подходящ заместител).”

 

Чл. 5. Обществото и Майките

5.1 Продуктите, които влизат в обхвата на Кодекса на СЗО, не бива по никакъв начин да се рекламират и промотират пред обществото.

5.2 Производителите и дистрибуторите нямат право да доставят, директно или не, мостри на продукти, засегнати в Кодекса на СЗО на бременни жени, майки или на членове на техните семейства.

5.4 Производителите и дистрибуторите не бива да дават на бременни жени или на майки на бебета и малки деца никакви подаръци или бебешки принадлежности, които могат да промотират използването на заместителите на майчина кърма или храненето с биберон.

 

5.5 Служителите на отдел Маркетинг, не трябва да търсят какъвто и да е пряк или непряк контакт с бременни жени или майки на бебета и малки деца.

 

Чл. 8. Персонал, нает от Производители и Дистрибутори

8.2 Хората, ангажирани с маркетинга на продуктите, в обхвата на Кодекса, не бива да изпълняват, като част от техните задължения, образователни функции насочени към бременни жени или майки на бебета и малки деца.

 

Чл. 9. Етикетиране

9.1 Етикетите трябва да дават необходимата информация за продукта, за който са предназначени и то така, че да насърчават кърменето.

9.2 Производителите и дистрибуторите на млеката за кърмачета или преходните млека трябва да са сигурни, че всяка кутия има ясно, видимо и лесно четяемо и разбираемо съобщение отпечатано на нея, или стикер, който не може лесно да се отдели от кутията, на разбираем език, и на които трябва да включва всяка от изброените точки: (а) думите “Важна Забележка” или техен еквивалент; (б) изречение, изказващо превъзходството на кърменето; (в) изречение, твърдящо, че продуктът може да се използва само по препоръка на лекар, в зависимост от нуждата от него и по правилния начин за употреба; (г) инструкции за правилно приготвяне и предупреждение за последиците за здравето при неправилна употреба.

 

Чл. 10. Качество

10.1 Качеството на продуктите е от първостепенно значение за предпазването здравето на бебетата и поради това трябва да отговаря на широко приеман висок стандарт.

 

Чл. 11. Привеждане в действие и Контрол

11.1 Правителствата трябва да предприемат действия за осъществяване на принципите и целите на този Кодекс, които същевременно да отговарят на социалната и правната уредба в страната

11.2 Производителите и дистрибуторите на продуктите, обект на Кодекса на СЗО, както и някои неправителствени организации, професионални групи и потребителски организации трябва да работят заедно с правителството, за да постигнат този резултат.

11.3 Независимо от всички останали мерки, взети за спазването на този Кодекс, производителите и дистрибуторите на продуктите, засегнати от Кодекса, трябва да се държат отговорни за извършването на контрол върху маркетинговите си практики според принципите и целите на Кодекса, както и да следят, че поведението им на всяко ниво не е в разрез с него.