Световната Здравна Организация препоръчва ексклузивното кърмене на бебетата през първите 6 месеца.

Nestlé изцяло подкрепя СЗО и продължителното кърмене, както и въвеждането на отбиващи храни, стига това да е съгласувано с Вашия педиатър или със здравните препоръки в страната.

Продължи Напусни

Подкрепи Здравословното начало

ПОДКРЕПИ ЗДРАВОСЛОВНОТО НАЧАЛО

е информационна кампания на Нестле Детско Хранене в България, продължение на провелата се в периода 2013-2016 г.  кампания „Нестле Здравословно начало, Здравословен живот Първите 1000 дни...". 

Нейната цел бе да запознае бъдещите и настоящи майки за значимостта на правилното хранене на децата през първите 1000 дни от техния живот. 

„ПОДКРЕПИ ЗДРАВОСЛОВНОТО НАЧАЛО" надгражда тази инициатива, като цели да провокира отделните целеви групи към реални действия в подкрепа на бъдещото поколение.

Партньори на „ПОДКРЕПИ ЗДРАВОСЛОВНОТО НАЧАЛО" са водещи медицински специалисти -- неонатолози, АГ специалисти, педиатри, акушерки и др., както и ключови болници и търговски обекти в цялата страна.

Като партньор на семействата в храненето и отглеждането на най-малките, Нестле Детско Хранене вярва, че отговорността за следващото поколение се носи и от обществото и институциите.

ИНИЦИАТИВИ

1. Дни на ПОДКРЕПАТА 

Инициативата се провежда в специализирани детски магазини в градове в цялата страна. Целта на Дните на ПОДКРЕПАТА  е да се ангажира по-голяма част от обществото с кампанията и да се даде възможност на всеки желаещ да се включи. Инструментът, с който борави тази инициатива, е ползата от личната среща с целевите групи и прякото непосредствено поднасяне на посланията.

Един от елементите на Дните на ПОДКРЕПАТА е Стената на ПОДКРЕПАТА. Върху нея всеки желаещ може да заяви своя ангажимент за участие в грижата за бъдещото поколение, като отправи кратко писмено послание с начина, по който би бил в помощ на бременните жени, майките на малки деца или другите свързани целеви групи. 

2. Аудио-визуална поредица 

Поредица, в която чрез видеоклипове се представят различни болници-партньори от цялата страна и техните екипи. Целта на видеата е да акцентират върху подкрепата, която болниците и нейните екипи осигуряват на родилките и техните новородени. Аудио-визуалните материали позволяват на майките да направят информиран избор за специалистите, на които ще доверят своето здраве и това на децата си. Те получават и практични данни за правата, които имат като пациенти през този важен период от живота си. 

3. „Познаваш ли своята акушерка?"

Поредица от различни по съдържание инициативи, които  имат за цел да поставят акушерките във фокуса на вниманието, разкривайки слабо известни факти за ролята, която тези професионалисти имат в  живота на новороденото. Посланията акцентират и върху необходимостта от публично изразена благодарност към тяхната всеотдайна подкрепа. 

4. Информационна кампания

В рамките на информационната кампания се комуникират всички послания, както и цялата практическа информация, касаеща грижата за детето през така важните първи 1000 дни от неговия живот. „ПОДКРЕПИ ЗДРАВОСЛОВНОТО НАЧАЛО" дава насоки и практически съвети, ведно с научни факти и медицински знания по най-важните и спорни въпроси, пред които всяко семейство се изправя. 

Основният канал на кампанията е Facebook страницата Nestlé Baby. Съдържанието е богато и включва съвети по отношение на грижите и храненето на малкото дете, мнения на лекарите-партньори на кампанията, а също и информация за предстоящите събития в рамките на Дните на ПОДКРЕПАТА.