Световната Здравна Организация препоръчва ексклузивното кърмене на бебетата през първите 6 месеца.

Nestlé изцяло подкрепя СЗО и продължителното кърмене, както и въвеждането на отбиващи храни, стига това да е съгласувано с Вашия педиатър или със здравните препоръки в страната.

Продължи Напусни

Съветите на лекаря

Лекарите, чиито съвети избрахме са признати неонатолози. Неонатологията с интердисциплинарен характер, взаимодействащ много медицински специалности - гинекология, медицинска генетика, реанимация, педиатрия, кардиология, ендокринология, неврология, имунология

Цезарово сечение и кърмене

По данни на Министерството на Здравеопазването и Световната Здравна Организация, през 2008 процентът на цезаровото сечение в България е 26,8%, а за 2011 е около 36%. В световен мащаб броят на ражданията с цезарово сечение непрекъснато се увеличава, като за последните 10 години е достигнал до 47%.

Прочети

Хранене в кърмаческата възраст, метаболитно програмиране и затлъстяване

Първичната профилактика на детското затлъстяване е потенциално по-успешна стратегия за постигане на глобални и значими резултати. Ключов елемент на профилактиката е повлияването на т. нар. метаболитно програмиране, което започва още по време на феталното развитие и продължава в постнаталния период.

Прочети

Ранни стратегии на хранене като условие за профилактика на алергичните заболявания в ранната детска възраст

Повишаването честотата на алергичните заболяване бързо се превръща в основен глобален здравен проблем. Алергиите засягат почти всички региони на света, подложени на индустриално развитие. Съществува тревожна констатация, че епидемията от хранителна алергия засяга най-често децата в предучилищна възраст.

Прочети

Кърмене и имунна защита

Попурярността на кърменето нараства в последните години в световен мащаб. Това се обяснява с насочените усилия на множество международни организации и инициативи включващи Световната Здравна Организация, UNICEF, и др, както и на действието на национални програми за кърменето в отделни страни. Данните от последното десетилетие показват почти повсеместно увеличаване на честотата на изключителното кърмене, като за някои страни като съседна Турция тя достига до 40%. https://apps.who.int/nut/db_bfd.htm Все повече родители по света са убедени в предимствата, които предоставя кърменето и майчината кърма за оптималния растеж и развитие на тяхното дете.

Прочети